Hoe sterker een team onderling met elkaar verbonden is, hoe beter de prestaties en de resultaten. Zonder verbinding tussen de teamleden en de gezamenlijke opdracht, geen team. Een team bestaat namelijk niet uit een toevallige optelsom van professionals die bij elkaar gezet zijn in een afdeling of een kantoortuin. Een echt team ontstaat pas als er een onderlinge verbinding gevoeld wordt. En waar samen gewerkt wordt omdat er een gevoelde noodzaak tot samenwerken bestaat. En waar ook de onderlinge afhankelijkheid zichtbaar en voelbaar is. Ontwikkel een sterk team met een teambrand.  Met een teambrand sta je samen sterker.

 

Teampurpose

 

Samenwerken moet voelen als het uitvoeren van de gezamenlijke purpose, het doel, die het team heeft. Als er geen duidelijke purpose is waarvoor het team op aarde is en er is geen gezamenlijk beeld van wat de toegevoegde waarde is van het team, kan samenwerken binnen een team voelen als een moetje of als ballast. Sterker nog het woord ‘team’ slaat dan nergens op. Eenieder werkt los van elkaar aan opdrachten. Er wordt niet met plezier samengewerkt en de resultaten die worden behaald, zijn niet ontstaan vanuit gezamenlijkheid. Het zijn losse flodders waar teamleden afzonderlijk voor worden beloond. Ze worden dan ook niet van harte samen gevierd. En dat is jammer want samen successen vieren, verbindt een team als geen ander en draagt bij aan gezamenlijk werkgeluk.

 

Brand The Team

 

Een team met een teamgevoel ontstaat niet zomaar. Het ontwikkelen van een goede samenwerking kost tijd, moeite en energie. Een investering die eigenlijk alleen de moeite waard is als er ook stil gestaan wordt bij het creëren van een teambrand. De workshop Brand The Team van The Brand Me Academy ontwikkelt een sterk team met een teambrand en zorgt voor een duidelijk teamprofiel met een missie en een doel. Samen ontwikkelt het team een teamidentiteit waarbinnen ieder teamlid een plek heeft, de afhankelijkheid en rollen duidelijk zijn en waar samen de meerwaarde van het team bepaald wordt op basis van de talenten en kennis van het hele team. Het uitdragen van het teambrand helpt ook bij de versteviging van de interne en externe zichtbaarheid en een sterkere binding met de klant.

 

Onbekend maakt onbemind

 

Tijdens de workshop gaat het team aan de slag met het elkaar beter leren kennen van de individuele teamleden en hun brands. Want als je van elkaar niet weet waar je goed in bent en wie welke talenten heeft dan kun je elkaar ook niet inschakelen als je een hulpvraag hebt. De simpele uitspraak ‘onbekend maakt onbemind’ is hier leidend. Ieder teamlid kan hierdoor zijn zichtbaarheid vergroten.

 

Drijfveren als doelkompas

 

Ook de drijfveren van het team worden samen ontwikkeld, de zogenaamde teamwaarden. Het samen bepalen waar het team voor staat en gaat is een belangrijk proces om te bepalen hoe er samengewerkt wordt binnen het team. Het is een anker wat uitgegooid kan worden als het team van de koers afwijkt en het is het doelkompas van het handelen en wandelen van het team. Het is belangrijk dat ieder teamlid zich kan herkennen in de gekozen teamwaarden en van daaruit ook kan handelen. Ik noem dat ook wel de Branding Balans tussen het individu en het team of de organisatie.

 

De teammanieren van het teambrand

 

Ook de soft controls doen ertoe binnen het ontwikkelen van een teambrand. We bepalen samen met het team ook altijd wat nodig is om het team succesvol te laten zijn op de ‘zachte’ kant. Denk aan de benodigde kennis, vaardigheden, het ontwikkelen van gezamenlijke taal en betekenis en houding en gedrag. De laatsten bepalen de gewenste omgeving waarbinnen het team kan floreren. De teammanieren over hoe het team met elkaar omgaat, is daar één van de succesfactoren in. Dit gedragskompas helpt ook nieuwe teamleden bij onboarding.

 

Ontwikkel een sterk team met een teambrand

 

Is het ontwikkelen van een sterk team met een teambrand ook iets voor jouw team? Willen jullie ook een sterkere onderlinge verbinding en betere samenwerking vanuit een helder gezamenlijk doel? Meer zichtbaarheid binnen en/of buiten de organisatie? Neem contact op met ons voor een vrijblijvende intake: info@thebrandme.nl.

 

Helmi Geeve

The Brand Me

Pak regie op je loopbaan